Hoạt động hoàn toàn bằng cơ, tự động không cần nguồn điện

Dễ dàng cài đặt và bảo trì