Điều khiển mực nước đóng-Mở cao / thấp cơ học

Hoạt động hoàn toàn tự động cơ học không cần nguồn điện

Cài đặt dễ dàng và bảo trì đơn giản

Van điều khiển Balem 511 (hai cấp) sử dụng cấu trúc đóng / mở kiểu van bi với độ bền tuyệt vời