Phản ứng nhanh của điều khiển điện từ

Cấu trúc buồng đôi nhận ra khả năng điều khiển ổn định

Bảo trì dễ dàng mà không cần phân tách trong đường ống

Hoạt động trơn tru mà không cần búa nước