Tách hoàn toàn phần dẫn động và phần điều khiển

Cấu trúc kiểu buồng đôi cho phép điều khiển chính xác và chính xác

Ngăn chặn tạo ra sóng xung kích bằng cách vận hành trước khi bị sốc nước