Van kết hợp Hi-lo (Balem 531-S) là van điều khiển mức nước kiểu piston tối đa hóa các ưu điểm của van kết hợp hiện có (Balem 421) và van kết hợp bằng thép không gỉ (Balem 531) và cung cấp dòng chảy bên trong hiệu quả được thiết kế với đặc tính dòng chảy tuyệt vời.
Tất cả các vật liệu được làm bằng thép không gỉ, vì vậy nó có thể được sử dụng không chỉ để kiểm soát nước nói chung, mà còn cho nước uống và nước tinh khiết (nước tinh khiết – nước khử khoáng).

Tải về Catalogue